Rens av målarpensel til topps

16. april vart den tiande Gründerdagen heldt på Høgskolen. START står bak arrangementet der studentverksemdene i fylket får vist seg fram. Høgskulen i Volda var med for fyrste gong, men Ålesunds-jentene i Arvaken fekk den gjevaste prisen.

Mange muligheter for engasjerte studenter

Høgskolen i Ålesund blir 1.1.2016 en del av Norges største universitet. Opptak og studier går som normalt nå i 2015, men når fusjonen trer i kraft vil det åpne seg nye muligheter for studentene.

Maritim teknologi for fremtiden

Høgskolen i Ålesund er blitt senter for forskningsdrevet innovasjon. 25. mars var det oppstartsmøte for SFI Marine Operations. Her stilte deltakere fra NTNU, Marintek, SINTEF og 15 bedrifter fra den maritime klyngen.