Kunst og dataingeniører

Datastudentene viste fram den litt skjulte siden ved faget sitt denne uka. Kunstnerisk frihet og kreativitet stod nemlig i fokus da klassen konkurrerte om beste kunstapplikasjon.

Ny rekord for Høgskolen

Høgskolen i Ålesund slår alle tidligere rekorder med årets søkertall fra Samordna opptak. Med nesten 15% økning er Ålesund best i fylket, og økningen er omtrent dobbelt så stor som landsgjennomsnittet.

Rens av målarpensel til topps

16. april vart den tiande Gründerdagen heldt på Høgskolen. START står bak arrangementet der studentverksemdene i fylket får vist seg fram. Høgskulen i Volda var med for fyrste gong, men Ålesunds-jentene i Arvaken fekk den gjevaste prisen.