Nautikkstudentar i ukjend farvatn

Høgskolen er kjent for godt utstyrte skipssimulatorar, og nautikkstudentane brukar desse gjennom heile utdanninga. Førre veke fekk dei prøve seg på noko nytt, nemleg medisinsk simulering.

Ønsker «nye NTNU» i drift fra 1.januar 2016

Prosjektorganisasjonen som skal jobbe fram nye NTNU er nå opprettet. Rektorene ved de fire institusjonene besluttet onsdag at prosjektleder blir Trond Singsaas, tidligere organisasjonsdirektør ved NTNU.