Lange ventelister på Høgskolen

Høgskolen i Ålesund har sendt ut tilbod om studieplass til 927 søkjarar i hovudopptaket, ein auke på 17,6 % samanlikna med fjoråret. Poenggrensene til søkjarane har auka på nesten alle studium i 2015.

- Et historisk vedtak

- Dette er et historisk vedtak som setter oss i stand til å løse samfunnsoppdraget enda bedre, sier de fire rektorene Gunnar Bovim (NTNU), Helge Klungland (Høgskolen i Sør-Trøndelag), Marianne Synnes (Høgskolen i Ålesund) og Jørn Wroldsen (Høgskolen i Gjøvik). De har nå fått det offisielle klarsignalet fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen og resten av regjeringen til å slå seg sammen 1. januar 2016.

Fast fulltidsjobb for sykepleiere

Det er helt sant! To heldige, nyutdannede sykepleiere går rett ut i full jobb og faste stillinger etter sommeren. Helseforetakene er i ferd med å ta grep for å snu trenden der deltidsstillinger og midlertidige engasjement er blitt normalen.