- Et historisk vedtak

- Dette er et historisk vedtak som setter oss i stand til å løse samfunnsoppdraget enda bedre, sier de fire rektorene Gunnar Bovim (NTNU), Helge Klungland (Høgskolen i Sør-Trøndelag), Marianne Synnes (Høgskolen i Ålesund) og Jørn Wroldsen (Høgskolen i Gjøvik). De har nå fått det offisielle klarsignalet fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen og resten av regjeringen til å slå seg sammen 1. januar 2016.

Fast fulltidsjobb for sykepleiere

Det er helt sant! To heldige, nyutdannede sykepleiere går rett ut i full jobb og faste stillinger etter sommeren. Helseforetakene er i ferd med å ta grep for å snu trenden der deltidsstillinger og midlertidige engasjement er blitt normalen.