Seier for Easygo

Når eksosen legger seg tett rundt labbygget i mai, er dette er et sikkert vårtegn for Høgskolen. Ingeniørene har konkurrert om å konstruere den raskeste motorsykkelen, og ni lag stilte til start i løpet som ble meget ujevnt, men desto mer underholdende. Se bilder!

Fortsatt suksess etter 12 år med samarbeid om lederutdanning

Ledelse i helse- og sosialtjenesten (LIHS) ble startet i 2002, og er det eneste studiet der de tre høgskolene i fylket inngår i et likeverdig partnerskap. Det er kø av studenter som vil inn – og stadig like fornøyde studenter som går ut.

Vellykket digital prøveeksamen

Den første digitale prøveeksamenen ble nylig gjennomført på Høgskolen. Erfaringene etter dette forsøket er svært positive.