Skip to main content Skip to secondary content (sidebar) Skip to global menu
studenter ved Høgskolens hovedinngang

Studietilbud

 

Nyheter

Engasjer deg i Horisont 2020

[28.10.2014] 

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, med et mål om å bedre økonomisk vekst og øke sysselsettingen i Europa. Det blir kurs i søknadsskriving til H2020 6. november. Kurset opplever stor interesse, men det er fortsatt mulig å melde seg på!

Rigmor Einang Alnes disputerer

[23.10.2014] 

Einang Alnes ansatt ved Avdeling for helsefag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, avdeling for sykepleievitenskap. Tittel for avhandlingen er: Dementia and interaction. A qualitative exploratory study of Marte Meo counselling for staff in dementia-specific care units.

Statsbudsjettet: mastergrad for sjukepleiarar

[16.10.2014] 

Regjeringen foreslår å sette av 12,5 millionar kroner til avansert vidareutdanning på masternivå for sjukepleiarar. Forslaget fortel at Høgskolen i Ålesund har utvikla ei mastergrad som regjeringa oppfattar som relevant for å møte framtida sine utfordringar i helsesektoren.

Få kunnskap om maritim jus

[15.10.2014] 

Høgskolen Ålesund inviterer i samarbeid med Ålesund Kunnskapspark og advokatfirmaene Øverbø Gjørtz og Schjødt til maritimt seminar på Høgskolen tirsdag 21. oktober kl 12.30.

Nyhetsarkiv