Skip to main content Skip to secondary content (sidebar) Skip to global menu
studenter ved Høgskolens hovedinngang

Studietilbud

 

Nyheter

Statsbudsjettet: mastergrad for sjukepleiarar

[16.10.2014] 

Regjeringen foreslår å sette av 12,5 millionar kroner til avansert vidareutdanning på masternivå for sjukepleiarar. Forslaget fortel at Høgskolen i Ålesund har utvikla ei mastergrad som regjeringa oppfattar som relevant for å møte framtida sine utfordringar i helsesektoren.

Få kunnskap om maritim jus

[15.10.2014] 

Høgskolen Ålesund inviterer i samarbeid med Ålesund Kunnskapspark og advokatfirmaene Øverbø Gjørtz og Schjødt til maritimt seminar på Høgskolen tirsdag 21. oktober kl 12.30.

Samarbeid om medisinsk simulering

[14.10.2014] 

Høgskolen i Ålesund var i oktober vertskap for et samarbeidsmøte om regionalt nettverk for medisinsk simulering. Leger og sykepleiere fra sykehusene i Møre og Romsdal deltok på møtet sammen med representanter fra Høgskolen og Medisinsk SimulatorSenter i Trondheim.

Styrker profesjonsutdanningene

[08.10.2014] 

I forslaget til statsbudsjett for 2015 er Høgskolen i Ålesund tildelt midler til én ny stipendiatstilling innen helsefag og ingeniørutdanningene.

Nyhetsarkiv