Skip to main content Skip to secondary content (sidebar) Skip to global menu
studenter ved Høgskolens hovedinngang

Studietilbud

Nyheter

Feiring av bioingeniørane

[14.04.2014] 

Bioingeniørdagen blir arrangert den 15. april kvart år, men Høgskolen tok feiringa på forskot med kake og stand i vrimlearealet før påske.

Søk prosjektmidler

[11.04.2014] 

Norgesuniversitetet lyser ut midler til prosjekter i høyere utdanning med frist 15. mai 2014, og alle norske høgskoler og universiteter kan søke. De har i år “åpnet opp” føringene sine, og det er mulig å få støtte til langt bredere prosjekt enn før.

Nytt styre i Ålesund Studentsamfunn

[09.04.2014] 

Det nye styret i Ålesund Studentsamfunn er klart etter generalforsamling og valg denne uken. Her ser du den nye sammensetningen.

Tverrfaglig forskningssamarbeid

[07.04.2014] 

Høgskolen i Ålesund deltar i et internasjonalt forskningssamarbeid for bedre kvalitet på helsetjenester, med deltakere fra Sykehuset Midt-Norge HF, Sykehuset Østfold HF, University of Edinburgh og høgskolene i Skövde, Molde, Ålesund og Østfold.

Nyhetsarkiv