Maritime fag

Vil du lære om hvordan man fører et skip, eller om skipsoperasjoner og befraktning? Da bør du velge et studium i nautikk eller shipping management. Møre og Romsdal representerer en komplett maritim klynge som Høgskolen drar stor nytte av. Gjennom godt samarbeid med den maritime næringen i regionen, vil du få en unik utdanning og et allsidig kontaktnett.

Master

Illustrasjon av skip

Ledelse av krevende maritime operasjoner

Dette er et mastergradsstudium som skal kvalifisere skipsoffiserer og landbasert personell innen maritim virksomhet, samt ledere og mellomledere fra andre operasjonelle organisasjoner, til en utvidet og fordypet forståelse av ledelse av krevende operasjoner. Studiet er beregnet på personer som enten allerede arbeider i operative organisasjoner, hovedsakelig med tilknytning til maritime operasjoner, eller ønsker slikt eller tilliggende arbeid.

Bachelor

Person med kapteinjakke

Nautikk

Vil du bli styrmann, overstyrmann eller skipsfører? Ved Høgskolen i Ålesund får du undervisning på noen av verdens mest moderne maritime simulatorer.

Personer ved skipsmodell

Shipping management

Shipping er en av verdens mest spennende bransjer - kjent for sitt høye tempo og hurtige endringer. Du får inngående kunnskap og innblikk i den unike offshorekompetansen som har gjort Nordvestlandet verdensledende. Du vil nyte godt av Høgskolens tette bånd til den store, regionale og internasjonale maritime næringen.

Årsstudium

To studenter ved skipsmodell

Årsstudium i shippingledelse

Studiet har som målsetting å gi studentene en innføring i shipping-, logistikk-, økonomi- og markedsføringsfag, for å få kompetanse til å arbeide med ulike funksjoner i bedriftens verdikjede.

Kurs