Studenter i klasserommet.

Som datastudent ved Høgskolen lærer man nyttige arbeidsmetoder som brukes hos bedrifter. Vi følger prosjekt fra start til slutt og får god veiledning fra lærerne.

Knut Einar Hjelvik
Student, dataingeniør

Bachelor innen Ingeniørfag

Dataingeniør

I et moderne samfunn er velfungerende datasystemer et must og både staten, kommunene og næringslivet har stort behov for godt kvalifiserte dataingeniører. Innenfor fagområdet er det stadig noe nytt som skaper mange spennende muligheter for innovasjon.

Du lærer hvordan datamaskinene fungerer med sine operativsystemer og nettverk, og får god innføring i ingeniørfag. Videre vil du lære programmering og hvordan mennesker samarbeider om å lage nye systemer og utnytte dem effektivt. Høgskolen er kjent for sine avanserte visuelle simulatorer innen krevende maritime operasjoner. Datamiljøet og det maritime miljøet ved Høgskolen samarbeidet aktivt om forskning og utvikling for å realisere denne teknologien.

Organisering av studiet

Valgfagene og bacheloroppgaven i siste studieår vil gi deg muligheter for spesialisering i ulike retninger. Ingeniørstudiet er tilrettelagt for å ta et halvår (femte semester) ved et annet studiested i Norge eller i utlandet. Spesialiseringene du kan velge mellom er:

  • Sikker drift
  • Programmering og systemutvikling
  • Grafisk databehandling

Veien videre

  • IT-leder
  • Programmerer
  • Systemutvikler
  • Prosjektleder
  • Konsulent innen drift og utvikling av datasystemer