Studenter i klasserommet.

Som datastudent ved Høgskolen lærer man nyttige arbeidsmetoder som brukes hos bedrifter. Vi følger prosjekt fra start til slutt og får god veiledning fra lærerne.

Knut Einar Hjelvik
Student, dataingeniør

Bachelor innen Ingeniørfag

Dataingeniør

-