Personer på byggeplass med gule vester

For meg er det eneste riktige å bli i Norges vakreste by for å ta høyere utdanning. Med flere deler av Norge og utlandet representert skapes et unikt samhold og et fantastisk lærested.

Daniel Lausund
Student, bygg

Bachelor innen Ingeniørfag

Byggingeniør

Vær med å forme omgivelsene rundt deg. Bygninger, broer, offshorekonstruksjoner og veier skapes av byggingeniører. Med vår allsidige bachelorgrad er du godt rustet til å møte kravene fra en moderne infrastruktur.

Hva lærer du?

Du lærer mye om infrastruktur i samfunnet, samspillet mellom planlegging, beregning og dimensjonering og du får en omfattende datakompetanse. Du lærer å samarbeide med andre i team, markedsføre prosjektene dine og du får inngående kunnskaper om ulike materialer, som tre, stål og betong. Byggingeniørene er opptatt av å finne løsninger på utfordringer som blant annet å lage tunneler under vann.

Organisering

Første studieår gir et grunnlag i viktige emner som matematikk, mekanikk, fysikk og kart og landmåling. Gjennom andre studieår bygger en opp bred grunnleggende kompetanse innenfor byggfagene byggeteknikk/materiallære, konstruksjonslære/statikk, vegbygging, vann- og avløpssystemer og geoteknikk.

I tredje studieår velger du en av tre fordypninger (studieretninger):

Konstruksjon: Fordypning innen styrkeanalyse og dimensjonering av byggverk som bygninger og kaier. Sentrale fagområder er byggmateriale, beregning av laster og påkjenninger av byggverk.

Planlegging/vei/vann/infrastruktur: Fordypning innen planlegging, prosjektering av tekniske anlegg som veier, vannforsyningsanlegg, arealplanlegging og regulering.

Drift og vedlikehold veg og VA: Fordypning med fokus på oppbygging av kompetanse innenfor drift av vann- og vegnettet. Milliarder av kroner investeres i vegbygging, vannforsyning og rensing av vann, som fører til utfordringer i drift og vedlikehold.

Du jobber selvstendig under studiene, med erfarne faglærere som støtte.

Veien videre

Byggingeniørene jobber med utbygging av hus, broer, veier, vann og avløp over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Byggingeniører kan også jobbe i offshorevirksomhet.