Personer på byggeplass med gule vester

For meg er det eneste riktige å bli i Norges vakreste by for å ta høyere utdanning. Med flere deler av Norge og utlandet representert skapes et unikt samhold og et fantastisk lærested.

Daniel Lausund
Student, bygg

Bachelor innen Ingeniørfag

Byggingeniør

-