Større trygghet til studenter i laboratoriet

Studentene ved Avdeling for biologiske fag skal tidvis håndtere utstyr og materiale som kan være svært farlig dersom det blir håndtert på feil måte. Det har derfor blitt gjennomført kick off for alle førsteårsstudenter, med sikkerhet i fokus.

Ingeniørkunst på høyt nivå

Nye ingeniørstudenter har vært i konkurranse om beste programmeringsoppgave, og det manglet ikke på kreativ bruk av elektronikkens muligheter. Se bilder av resultatene!

Ta høyere utdanning – dere vil ikke angre

Å velge å ta høyere utdanning er et riktig valg, sa statsministeren fra talerstolen og gratulerte de ferske studentene. Høgskolen i Ålesund har hatt sin siste semesteråpning, noe som gjenspeilte seg i noen vemodige ord, men mest forventninger i velkomsttalene.