Maritim teknologi for fremtiden

Høgskolen i Ålesund er blitt senter for forskningsdrevet innovasjon. 25. mars var det oppstartsmøte for SFI Marine Operations i Ålesund. Her stilte prosjektdeltakerne fra NTNU, Marintek, SINTEF og 15 bedrifter fra den maritime klyngen.

- Vi tar utfordringen

- Vi tar utfordringen fra kunnskapsministeren og lover ham to nye universitetsbyer i Norge om ti måneder. Vi skal gjøre vårt for å skape nye arbeidsplasser og sikre velferden i framtiden.  Og vi lover at verdiskapingen skal skje utenfor Oslo.

Studentar intervjua fergemannskap

Denne månaden besøkte ei gruppe nautikkstudentar fergene MF Storfjord og MF Hjørundfjord. Her vart mannskapet intervjua om brann og brannkunnskapar.