Skip to main content Skip to secondary content (sidebar) Skip to global menu

Bachelor i ingeniørfag, Data Y-veien

Bachelor i ingeniørfag, Data Y-veien

Dataingeniøren skal utforme og vedlikeholde morgendagens arbeidsmetoder innen alle profesjoner. Y-veien er et tilbud som retter seg mot søkere med eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevant fagbrev.

Du lærer hvordan datamaskinene fungerer med sine operativsystemer og nettverk, og får god innføring i ingeniørfag. Videre vil du lære programmering og hvordan mennesker samarbeider om å lage nye systemer og utnytte dem effektivt. Høgskolen er kjent for sine avanserte visuelle simulatorer innen krevende maritime operasjoner. Datamiljøet og det maritime miljøet ved Høgskolen samarbeidet aktivt om forskning og utvikling for å realisere denne teknologien.

Her finner du riktig søkerkode. Link til søknadsskjema finnes i kolonnen til høyre.

Organisering av studiet

Valgfagene og bacheloroppgaven i siste studieår vil gi deg muligheter for spesialisering i ulike retninger. Ingeniørstudiet er tilrettelagt for å ta et halvår (femte semester) ved et annet studiested i Norge eller i utlandet. Spesialiseringene du kan velge mellom er:

  • Sikker drift
  • Programmering og systemutvikling
  • Grafisk databehandlingDu lærer hvordan datamaskinene fungerer med sine operativsystemer og nettverk, og får god innføring i ingeniørfag. Videre vil du lære programmering og hvordan mennesker samarbeider om å lage nye systemer og utnytte dem effektivt. Høgskolen er kjent for sine avanserte visuelle simulatorer innen krevende maritime operasjoner. Datamiljøet og det maritime miljøet ved Høgskolen samarbeidet aktivt om forskning og utvikling for å realisere denne teknologien.

Opptakskrav

Opptak til Y-veien krever yrkesfaglig utdanning, minimum tilsvarende 12 måneder fulltids relevant praksis (læretid i bedrift godkjennes dersom relevant) og relevant fagbrev.

For søkere med fagbrev før Reform 94 eller utenlandsk fagbrev, vil det bli foretatt individuell vurdering av realkompetanse.

Veien videre

  • IT-leder
  • Programmerer
  • Systemutvikler
  • Prosjektleder
  • Konsulent innen drift og utvikling av datasystemer

Studiefakta

Studiets navn:
Bachelor i ingeniørfag, Data Y-veien
Søknadsfrist:
15. april
Søknad til:
Kontaktinformasjon:
Hva skjer på HiÅ
08/01: Styremøte
12/02: Styremøte
13/03: Styremøte
23/04: Styremøte
16/06: Styremøte