Skip to main content Skip to secondary content (sidebar) Skip to global menu

Bachelor i ingeniørfag, Bygg

Bachelor i ingeniørfag, Bygg

Vær med på å forme omgivelsene rundt deg. Bygninger, broer, offshorekonstruksjoner og veier skapes av byggingeniører, og med vår allsidige bachelorgrad er du godt rustet til å møte kravene fra en moderne infrastruktur. Jobb selvstendig og fleksibelt under studiene, med erfarne forelesere som støtte.

Du lærer mye om infrastruktur i samfunnet, samspillet mellom planlegging, beregning og dimensjonering og du får en omfattende datakompetanse. Du lærer å samarbeide med andre i team, markedsføre prosjektene dine og du får inngående kunnskaper om ulike materialer, som tre, stål og betong. Byggingeniørene er opptatt av å finne løsninger på utfordringer som blant annet å lage tunneler under vann.

Organisering av studiet

Første året har du en del basisfag, som landmåling og teknisk tegning.  Andre studieåret velger du en av følgende fordypninger: Planlegging/vei/vann/infrastruktur eller Konstruksjon.
Konstruksjon innebærer fordypning innen styrkeanalyse og dimensjonering av byggverk som bygninger og kaier. Sentrale fagområder er byggmateriale, beregning av laster og påkjenninger av byggverk.
Planlegging/vei/vann/infrastruktur innebærer fordypning innen planlegging, prosjektering og drift av tekniske anlegg som veier, vannforsyningsanlegg, arealplanlegging og regulering.

Opptakskrav

For å søke på ingeniørutdanningen trenger du generell studiekompetanse og det spesielle opptakskravet HING (les om dette hos Samordna opptak), det vil si matematikk R1, R2 og Fysikk1.

Alternative veier
For den som mangler opptakskravet til ingeniørutdanningen, finnes det alternative opptaksveier.

  • Har du generell studiekompetanse, men mangler tilleggskrav i matematikk eller fysikk, kan høgskolen tilby tresemesterordning (TRES) for opptak til ingeniør. Du tar matematikk i løpet av sommeren og fysikk i det første høstsemesteret.
  • Yrkesfaglig vei til Bachelor i ingeniørfag (Y-veien) er et tilbud for søkere med eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevante fagbrev.
  • 1-årig forkurs, uavhengig av krav om generell studiekompetanse.

Søknader til TRES, Y-vei og forkurs skal ikke gå via Samordna opptak, men til Høgskolen i Ålesund via Søknadsweb. Mer informasjon om disse mulighetene og lenke til søknadsskjema finner du her.

Veien videre

Byggingeniørene kan jobbe i bedrifter og entreprenørselskaper som jobber med utbygging av hus, broer, veier, vann og avløp over hele verden. Byggingeniørens arbeidsdag er variert, selvstendig og skapende, og du jobber både ute og inne. Det er stort behov for byggingeniører.

Videre studier/utenlandsopphold

Studiet er tilrettelagt for videre utdanning til mastergrad. Som bachelor i ingeniørfag bygg fra Høgskolen i Ålesund kan du starte direkte på det fjerde studieåret på NTNU. En mastergrad i Simulering og visualisering er under planlegging ved Høgskolen i Ålesund.

Studiefakta

Studiets navn:
Bachelor i ingeniørfag, Bygg
Søkerkode:
225003
Søknadsfrist:
15. april
Søknad til:
Kontaktinformasjon:
Fag- og studieplaner:
Hva skjer på HiÅ
08/01: Styremøte
12/02: Styremøte
13/03: Styremøte
23/04: Styremøte
16/06: Styremøte